Elérhetőségek és Kapcsolat StudyGuide

Általános Szerződési Feltételek

Hatályban lévő dokumentum száma: 104/2012

A Balance Universal Kft. a Scandinavian Education Agency™ és StudyGuide™ (továbbiakban: SCEDA és StudyGuide™) kizárólagos tulajdonosa.

A SCEDA™, SCEDA Plus!™, SCEDA DatabaseTM és egyéb SCEDA és StudyGuide logo-k a Balance Universal Kft. tulajdonát képezik, melyek felhasználása, feldolgozása, másolása a tulajdonos előzetes hozzájárulása nélkül szigorúan tilos.

A SCEDA és StudyGuide fenntartja magának a jogot, hogy a jelen jogi nyilatkozatot és szerződési feltételeket részeiben, vagy egészében, előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa. A jelentős változásokról a SCEDA és StudyGuide informálhatja a már meglévő ügyfeleit.

Mindenki, aki igénybe veszi a cég szolgáltatásait, saját felelősségre teszi azt, jelen Általános Szerződési Feltételek dokumentum maradéktalan elfogadásával.

Adatvédelmi tájékoztatónk itt érhető el

1. A HONLAP HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Honlapjaink (aloldalakat is beleértve) és szolgáltatásaink használatával egy időben a felhasználó / ügyfél / látogató az alábbi szabályokat is feltétel nélkül elfogadja, és maradéktalanul betartja.

1.1 A www.sceda.eu, www.studyguide.eu honlapok és az aloldalak tartalmáról:

A weboldalakon található valamennyi információ és leírás valamint az oldal grafikai és technikai szerkezete (beleértve a SCEDA és StudyGuide logokat is) a Balance Universal Kft. kizárólagos tulajdonát képezik. Az 1999. évi LXXVI. törvény szerint szerzői jogvédelem alá esik, melyek felhasználása, feldolgozása, másolása, terjesztése valamint tárolása a tulajdonos SCEDA és StudyGuide előzetes hozzájárulása nélkül, a szerzői jogok megsértését jelenti, mely jogi következményeket von maga után!

A SCEDA és StudyGuide semmilyen természetű felelősséget nem vállal az Ön előtt megjelenő honlap illetve az azon található közvetlen linkek által elért egyéb más honlapok pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására vagy tartalmára vonatkozóan. A weblap, illetve az ott megtalálható információk, vagy más egyéb írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, hiányosságból, félreérhetőségéből esetleges üzemzavarából eredő mindennemű károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a SCEDA és StudyGuide nem vállal.


2. SCEDA ÉS STUDYGUIDE

A Scnadinavian Education Agency dániai felsőoktatási intézmények képviseletét látja el, míg a StudyGuide más európai országok egyes intézményeinek képviseletét látja el Magyarországon. A szerződött partnerintézmények felsorolása itt érhető el. Ezen intézmények mindegyike angol nyelven is tanulható programokat kínál, a legtöbb esetben tandíjmentesen. A felvételihez szükséges végzettségek és nyelvi ismeretek minden szak esetében megtalálhatóak az adott egyetem hivatalos honlapján. Minden esetben ez a mérvadó.

Személyes-, telefonos– és internetes tanácsadást nyújt az érdeklődőknek az intézményekkel, szakokkal, egyetemi városokkal és az integrációval kapcsolatban ügyfelei számára az egész felvételi folyamat alatt. A konzultációt előzetes időpont egyeztetés után lehet igénybe venni. Minden jelentkező, aki befizeti a 20.000 (húsz-ezer) Forintos jelentkezési díjat a Balance Universal Kft. számlájára, SCEDA és StudyGuide-ügyféllé válik, annak közvetítésével jelentkezik dániai felsőoktatásba (a jelentkezési díjról részletesen lejjebb, a 2.1.1.3-as pontban) (ügyfél, továbbiakban jelentkező).

A SCEDA és StudyGuide vállalja, hogy a közvetítésével dániai felsőoktatási intézményekbe jelentkezni vágyó, Dániában elfogadott nemzetközi nyelvvizsgával még nem rendelkező ügyfelek számára lehetőséget és helyet biztosít, hogy a felvételhez elengedhetetlen nyelvi tesztet tegyenek, amennyiben a megjelölni kívánt intézmények valamelyike elfogadja a tesztet. A teszten való részvétel feltétele a jelentkezési díj befizetése, mely a helyszínen vagy előzetesen banki utalással lehetséges.

Továbbá, minden SCEDA és StudyGuide ügyfélnek lehetősége van regisztrálnia az apply.universityadmission.eu portálon, mely a SCEDA és StudyGuide által használt, külső nyilvántartó rendszer. A rendszerbe feltöltött személyes adatok és dokumentumok ellenőrzésre kerülnek a SCEDA és StudyGuide munkatársai által még a jelentkezési határidő lejárta előtt és tájékoztatja a releváns ügyfelet az esetenként eszközölendő változtatásokról.


2.1 SZOLGÁLTATÁSAINKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A SCEDA és StudyGuide szolgáltatásait igénybe vevő a felsőoktatási tanulmányok megkezdésének időpontjában 18. életévét be nem töltött személyeknek rendelkeznie kell szülői beleegyezést igazoló dokumentummal, minden más esetben a szolgáltatást kizárólag a törvényes képviselő jelenlétében lehet igénybe venni.

A SCEDA és StudyGuide a szolgáltatásaikat igénybe vevőkért semmilyen anyagi felelősséggel nem tartozik.

2.1.1 Jelentkezési feltételek:
2.1.1.1 JELENTKEZÉS NYELVI TESZTRE – OXFORD ONLINE PLACEMENT TEST

A külföldi felsőoktatásba jelentkezőnek a nyelvi tesztre való jelentkezési igényéről legkésőbb 48 órával a vizsga kezdete előtt tájékoztatni kell a SCEDA és StudyGuide-ot az Online Jelentkezés Nyelvi Tesztre menüpontban található jelentkezőlap kitöltésével, vagy az info@sceda.eu címre küldött e-mail-el. Az e-mailnek tartalmaznia kell a következőket: teljes név, születési dátum, anyanyelv, és a vizsga dátuma, melyen részt kíván venni. A fent jelzett időpont után érkező jelentkezéseket a SCEDA és StudyGuide visszautasíthatja. A nyelvi teszten való részvétel feltétele továbbá a befizetett Jelentkezési díj (2.1.1.3), melynek bizonylatát a vizsgán be kell mutatni, vagy azt a helyszínen készpénzzel befizetni. Az elmulasztott jelentkezési díj befizetés következtében a SCEDA és StudyGuide fenntartja a jogot a vizsgaeredmények és bizonyítványok visszatartására.

2.1.1.2 JELENTKEZÉS KÜLFÖLDI TOVÁBBTANULÁSRA

Az általunk képviselt intézményekbe való jelentkezés szabályai és feltételei minden esetben megegyeznek az intézmények releváns szakjaink idevágó szabályaival. A jelentkezéshez jellemzően középiskolai érettségi és az adott intézmény által elfogadott CEFR kompatibilis nemzetközi nyelvvizsga vagy sikeresen teljesített Oxford Placement Test szükséges, illetve a legtöbb szak esetében Matematika érettségi és megfelelő óraszám. Ezen kívül szükség van motivációs levélre minden megjelölt szakra és szaktól függően referencia levelekre. Ezek nélkül a bejutás nem lehetséges. (Egyes szakokon egyéb extra követelmények is előfordulhatnak, melyekről részletesen a szakleírásokban illetve az intézmények hivatalos honlapján olvashat.) A felvételi kritériumok intézményenként és szakonként eltérnek, az irányadó mindig az intézmény hivatalos honlapján vagy az intézménytől származó közvetlen információ.

Minden SCEDA és StudyGuide ügyfélnek lehetősége van regisztrálnia az apply.universityadmission.eu portálon, mely a SCEDA és StudyGuide által használt, külső nyilvántartó rendszer. A rendszerbe feltöltött személyes adatok és dokumentumok ellenőrzésre kerülnek a SCEDA és StudyGuide munkatársai által a jelentkezési határidő lejárta előtt és tájékoztatja a releváns ügyfelet az esetenként eszközölendő változtatásokról. Az ide feltöltött dokumentumok tárolásáért az oldal üzemeltetője, a Dream Foundation tartozik felelősséggel.

A jelentkező hozzájárul a rendszerben tárolt adatainak, jelentkezési dokumentumainak az általa megjelölt intézmények felé való továbbításához a SCEDA és StudyGuide által. A jelentkező büntetőjogi felelőssége tudatában vállalja, hogy a SCEDA és StudyGuide számára nyújtott személyes információk megfelelnek a valóságnak. Az apply.universityadmission.eu portálon történő regisztráció után a SCEDA és StudyGuide jelentkezés-kezelési szolgáltatását veszi igénybe. A honlapon regisztráló ügyfelek elfogadják jelen Általános Szerződési Feltételek dokumentum pontjait és — amennyiben ez még nem történt meg korábban — a regisztráció napjától számított legkésőbb öt munkanapon belül befizeti a jelentkezési díjt (2.1.1.3). A SCEDA és StudyGuide-hoz való jelentkezés (e-mail vagy regisztráció segítségével) nem egyenértékű a felsőoktatási intézmény(ek)be való jelentkezéssel és nem helyettesíti azt.

Az apply.universityadmission.eu portálon keresztül a SCEDA és StudyGuide-nak továbbított dokumentumokat (e-mailben vagy online űrlap segítségével) a cég munkatársai ellenőrizhetik és változtatási javaslatokat tehetnek.

A dokumentumok továbbításra kerülnek a megjelölt intézményeknek közvetlenül vagy a nemzeti jelentkezési portál segítségével. A jelentkezés helyességének ellenőrzése a diák feladata és felelőssége. A dokumentumokat a SCEDA és StudyGuide a törvényi előírások figyelembevételével tárolja.

A jelentkezés sikertelenségéért a SCEDA és StudyGuide nem tartozik felelősséggel.

2.1.1.3 JELENTKEZÉSI DÍJ

A SCEDA kínálatában megtalálható Master, Bachelor, Academy Profession és Top-Up Bachelor szintű képzésre jelentkezők egyszeri 20.000 Forintos (azaz húszezer Forintos) jelentkezési díjt kötelesek fizetni amely összeg közvetítési díjként és jelentkezési biztosítékként is szolgál. Befizetése után a jelentkezőknek lehetősége van Oxford Online Placement Test-en részt venni maximálisan három alkalommal, továbbá elérhetőek lesznek számára a SCEDA és StudyGuide információszolgáltatási, jelentkezéskezelési szolgáltatásai. A dániai szolgáltatások ÁSZF-je itt.

Az Egyesült Királyság-ba jelentkezők számára fennáll egy úgynevezett UCAS díj, mely az angliai és walesi jelentkezési rendszer díja. Ennek összege 1 szak megjelölése esetén 12 GBP, több szak megjelölése esetén 23 GBP. Ez a díj vissza nem térítendő.

A befizetett jelentkezési díj összegét a SCEDA és StudyGuide az első, partnerintézményben teljesített szemeszter után – amennyiben azt jelentkező kérelmezi (február 1.-től március 15.-ig) – teljes összegben visszatéríti. Abban az esetben ha a jelentkező bármely oknál fogva nem végzi el az első szemesztert vagy bármilyen okból kifolyólag eláll a jelentkezéstől, úgy a jelentkezési díj nem jár vissza. ( kötbér)

A visszatérítéshez szükség van: magyarországi bankszámlára (csak ide végezhető el a visszautalás) és február 1-nél nem régebbi iskolalátogatási igazolásra.

A jelentkezési díj nem jár vissza és a SCEDA és StudyGuide szolgáltatásai elérhetetlenné válnak, illetve a jelentkezési díj nem jár vissza ( kötbér) ha a diák sikeres felvételét nem jelenti be hivatalosan a SCEDA és StudyGuide-nak e-mail vagy online űrlap segítségével az értesítést követő 3 héten belül.

Az átutalást az alábbi bankszámlára kérjük teljesíteni

Az átutalást az alábbi bankszámlára kérjük teljesíteni

HUF (forint) utalás:

OTP Bank HU86 11711003 21469295 ( csak forint utalásokhoz)

EUR utaláshoz:

OTP Bank HU33 11763110 43503881
BIC/SWIFT: OTPVHUHB

GBP utaláshoz:

Unicredit Bank HU95 10918001-00000062-58970043
BIC/SWIFT: BACXHUHB

FONTOS! A Megjegyzés rovatban a befizetés azonosításához kérjük feltüntetni :

„Jelentkezési díj” Diák neve:

A szolgáltatásról számlát elektronikusan PDF formátumban küldünk a jelentkező által megadott e-mail címre. Amennyiben számlázási adatok eltérnek a jelentkező nevétől és lakcímétől, azt a jelentkező felelőssége külön e-mailben jelezni a SCEDA és StudyGuide részére az info@sceda.eu címen.

Számlázással, befizetésekkel, jelentkezési díj visszautalásával kapcsolatos ügyekben elérhetőség és ügyintézés:

Balance Universal Kft.

Samu Gizella

szamlazas@sceda.eu

+36 30 251–99-51

2.1.1.4 JELENTKEZÉSI DOKUMENTUMOK

A SCEDA és StudyGuide-hoz való jelentkezés kétféleképp történhet: az apply.universityadmission.eu honalpon történő regisztrációval és a szükséges dokumentumok feltöltésével, vagy az info@sceda.eu vagy info@studyguide.eu címre küldött e-mail-el (amely tartalmazza a jelentkező nevét, telefonszámát, e-mail címét és jelentkezési prioritásait az intézmények és szakok megnevezésével), a hivatalos (országok által megszabott) jelentkezési határidő előtti 7. napon 24:00-ig közelező a SCEDA és StudyGuide rendelkezésére bocsájtani hiány és hiba nélkül. Az ez idő után beérkezett jelentkezésekért és elküldött dokumentumok továbbításáért felelősséget nem vállal a SCEDA és StudyGuide.

A felvételihez szükséges személyes adatokat tartalmazó dokumentumok rendelkezésünkre bocsájtásával egy időben a jelentkező büntetőjogi felelősségének tudatában elismeri, hogy azok tartalma teljes mértékben megfelel a valóságnak.

A jelentkezési dokumentumok a következők:

  • Igazolványkép (1 db)
  • Dokumentumok középiskolai eredményekről (Érettségizettek esetében: 11 – 12. évvége illetve az érettségi osztályzatai. A jelentkezés pillanatában érvényes érettségivel még nem rendelkezőknek: 11. év végi és 12. félévi osztályzatok). A dokumentumnak angol nyelvűnek kell lennie, és hitelesíttetni kell az oktatási intézmény által. (Pecsét, aláírás.)
  • Hivatalos dokumentum másolata, amely az angol nyelvvizsga megszerzését igazolja. (Oxford Placement Test esetén ezt a SCEDA biztosítja)
  • Angol nyelvű motivációs levél
  • Felvételi eredmények
  • Referencia levél
  • Bizonyítványok
  • Egyéb, intézmény specifikus dokumentumok (pl. hivatalos fordítások, anyakönyvi kivonat stb.)

Az említett dokumentumok mindegyikét PDF formátumban kell a rendszerbe feltölteni.

A felsőoktatásba jelentkezők a jelentkezés folyamán maximum 6 szakot jelölhetnek meg.

TOVÁBBI DOKUMENTUMOK, MELYEK RÉSZEI AZ ÁSZF-NEK

SCEDA — Tesztszabályzat Nyelvi Teszten Résztvevőknek