Automotive Management

Automotive Management

Az Automotive Management szak elvégzésével képzett leszel, hogy management szempontból együtt dolgozz járművek diagnosztikájával és javításával foglalkozókkal. A képzés részeként megtanulod az általános managementjét, pénzügyi managementjét, minőség- és biztonságellenőrzését a műhelyeknek.

automotive

A képzésen elméleti és gyakorlati szemlélet ötvözésével tanulhatsz. Az első három félév során az egyetemen előadásokon és gyakorlati projecteken keresztül oktatnak, találkozhatsz az egyetem által meghívott vendégelőadókkal és részt vehetsz tanulmányi kirándulásokon, ahol betekintést nyerhetsz helyi üzletek működésébe. A negyedik félévben pedig egy általad választott cégnél fogsz elhelyezkedni gyakornoki pozícióban. A képzés különböző tudományterületeket egyesít három fő tematika mentén, amik a technológia és design, management valamint javítás, IT.

 

Képzés információk
Képzés neve AP Degree in Automotive Management
Képzés hossza 4 szemeszter
Kreditek 120 ECTS
Oktatás nyelve angol
Tandíj EU-s állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes
Nem EU-s állam­pol­gá­rok­nak: €4.700
Képzés kez­dés szeptember
Jelentkezési Követelmények

 

Intézmények
Elhelyezkedés és Továbbtanulás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van tanul­má­nyai foly­ta­tá­sára az adott intéz­mé­nyen belül, más dániai intéz­mé­nyek­ben vagy kül­föl­dön (1.5 éves TOP-UP Program), és kiegé­szít­heti meg­szer­zett AP vég­zett­sé­gét Bachelor dip­lo­mává. Természetesen a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is be lehet lépni a meg­szer­zett AP Diplomával.

Top-Up Bachelor prog­ra­mok:Karrierlehetőségek:

  • Diagnosis Technician
  • Floor manager
  • Consultant
  • Garage Manager

 Hasonló képzések:

 

További Információ

 

  Jelentkezés a szakra