Chemical and Biotechnical Technology and Food Technology

Chemical and Biotechnical Technology and Food Technology

A másfél éves Top-Up képzésen az általános alapozó tárgyak elvégzése után a diákok kétféle specializáció közül választhatnak, a Chemical and Biotechnical Technology és a Fodd Technology közül.

chemicalbio

A képzés alapozó részben matematikai, kereskedelmi, minőségellenőrzési tanulmányok mellett a hallgatók elsajátítják a kísérletek tervezésének folyamatát és a szakmabeli kommunikációt.

A választott specializáció alapján aztán vagy Chemical and Biotechnical Tecnology irányban lehet továbbtanulni, ahol megtanítják a kémiai és biotechnológiai vizsgálatok eredményeinek analizálását, leírását, ezek alapján a következtetések levonását és az eredmények összehasonlítását. Food Technology irányban tanulva gyártási és élelmiszerminőségi problémák felismerésére, analizálására, felmérésére lesznek képesek a diákok.

A Top-Up program harmadik szemeszterében egy cégnél három három hónapos gyakornoki munka keretein belül tudnak a diákok gyakorlati tapasztalatot szerezni.

Képzés információk
Képzés neve Top-Up Bachelor Degree in Chemical and Biotechnical Tecnology
Képzés hossza 3 szemeszter
Kreditek 90 ECTS
Oktatás nyelve angol
Tandíj EU-s állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes
Nem EU-s állam­pol­gá­rok­nak: €7.500/szemeszter
Képzés kez­dés szeptember
Jelentkezési Követelmények

 

Intézmények
Elhelyezkedés és Továbbtanulás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van a Master kép­zés elvég­zé­sére Dániában vagy kül­föl­dön. Mivel a kép­zés része a Bolognai Rendszernek, az ECTS kre­di­tek alap­ján foly­tat­ha­tók a tanul­má­nyok a felsőok­ta­tás­ban.

Amennyiben a hall­gató nem kíván tovább­ta­nulni, a Bachelor dip­lo­má­val belép­het a mun­ka­erő­pi­acra akár Dániában, vagy kül­föl­dön.

 Karrierlehetőségek:

  • Kutató (gyógy­sze­ré­szeti, élelmiszeripari, biológiai, microbiológiai iparág)
  • Termékfejlesztő (gyógy­sze­ré­szeti, élelmiszeripari, biológiai, microbiológiai iparág)
  • Minőség-ellenőrzés
  • Gyártás (gyógy­sze­ré­szeti, élelmiszeripari, biológiai, microbiológiai iparág)

 

További Információ

 

  Jelentkezés a szakra