Climate and Supply Engineering

Climate and Supply Engineering

A Climate and Supply Engineering programot azoknak ajánljuk, akiket foglalkoztat a klímaválság kezelése, tiszta ivóvíz biztosítása, a talajvíz megvédése valamint a jövő energiaellátásának kialakítása.

climatesupply

Minden félév egy tematika alapján épül föl, így talaj és víz, klíma és környezet, földterület fejlesztés, ellátmány és elosztás témakörökben hallgathatnak órákat a tanulók a képzés korán.
A képzés gyakorlat orientált, előadásokon kívül kis létszámú szemináriumokon folyik az oktatás, ahol csoportos és egyéni projectek segítségével tudod elsajátítani az elméleti tananyagot is. Minden félévben egy új, több tudományágon átívelő projectet kapnak a hallgatók, amik többsége cégekkel való együttműködés során jön létre. Az ötödik szemeszterben pedig egy 20 órás gyakornoki pozícióval tudnak a hallgatók munkatapasztalatot szerezni és megismerkedni a jövőbeli munkájukkal.
 

Képzés információk
Képzés neve BA Degree in Climate and Supply Engineering
Képzés hossza 7 szemeszter
Kreditek 210 ECTS
Oktatás nyelve angol
Tandíj EU-s állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes
Nem EU-s állam­pol­gá­rok­nak: €44.600
Képzés kez­dés augusztus
Jelentkezési Követelmények

 

Intézmények

 

Elhelyezkedés és Továbbtanulás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van a Master kép­zés elvég­zé­sére Dániában vagy kül­föl­dön. Mivel a kép­zés része a Bolognai Rendszernek, az ECTS kre­di­tek alap­ján foly­tat­ha­tók a tanul­má­nyok a felsőok­ta­tás­ban.

Amennyiben a hall­gató nem kíván tovább­ta­nulni, a Bachelor dip­lo­má­val belép­het a mun­ka­erő­pi­acra akár Dániában, vagy kül­föl­dön.


Karrierlehetőségek:

  • Geomérnök

Hasonló képzések:

  • Civil Engineering
  • Mechanical Engineering
  • Materials Science Engineering

 

További Információ

 

  Jelentkezés a szakra