Commerce Management

Commerce Management

A Commerce Management egy kétéves Academic Program képzés, ahol a hallgatók tanórák és gyakornoki munka segítségével sajátítják el a kereskedelmi menedzseri szakmában való elhelyezkedéshez szükségeseket.

250px-Marketing_management

Képzés információk
Képzés neve AP Degree in Commerce Management
Képzés hossza 4 szemeszter
Kreditek 120 ECTS
Oktatás nyelve angol
Tandíj EU-s állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes
Nem EU-s állam­pol­gá­rok­nak: €12.000
Képzés kez­dés szeptember
Jelentkezési Követelmények

 

Intézmények
Elhelyezkedés és Továbbtanulás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van tanul­má­nyai foly­ta­tá­sára az adott intéz­mé­nyen belül, más dániai intéz­mé­nyek­ben vagy kül­föl­dön (1.5 éves TOP-UP Program), és kiegé­szít­heti meg­szer­zett AP vég­zett­sé­gét Bachelor dip­lo­mává. Természetesen a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is be lehet lépni a meg­szer­zett AP Diplomával.

Top-Up Bachelor prog­ra­mok:Karrierlehetőségek:

  • Supervisor
  • Project Manager
  • Business Planner in the retail, logistics and tourist sector
  •  


Hasonló képzések:

 

További Információ

 

  Jelentkezés a szakra