Dania University of Applied Sciences - képzések

Dania University of Applied Sciences - képzések

5 angol nyelvű kép­zés­sel ren­del­ke­zik a Dania University of Applied Sciences, melyek Randersben vagy Viborgban érhetőek el, kivéve a Marketing Management AP sza­kot, melyet mind a két tele­pü­lé­sen oktat­nak.

Az angol nyelvű tan­díj­me­ne­tes sza­kok a ’Technology and Business’ terü­leit fedik le, mely kép­zé­sek a kis hall­gató lét­szám miatt sze­mélyre sza­bottá vál­nak.

Még több infor­má­ció a Dania-Danish Academy of Business and Technology-ról…

Angol nyelvű kép­zé­sek a Danish Academy of Business and Technology aka­dé­mián

ACADEMY PROFESSIONAL

(2 – 2.5 éves aka­dé­miai kép­zés)

VÁROS

Hospitality and Tourism Management Randers
IT Technology Viborg
Automotive Management Viborg
Marketing Management RandersViborg

Bachelor Top-Up

(1.5 éves kiegé­szítő Bachelor kép­zés – dip­lo­má­val ren­del­kezők­nek)

 

International Hospitality Management Randers

 

Látogasd meg a Dania hiva­ta­los hon­lap­ját

SCEDA szolgátatások, csomagok, árak