Külföldi továbbtanulási rendezvények

Események


Oxford Online Placement Test - Személyes alkalom

2020.03.02.

Jelentkezz a dániai partnerintézményeink által elfogadott nyelvi tesztre! Ezt Oxford Placement Testet a Novo Schoolban tartjuk Budapesten. A teszten való részvétel feltétele a kaució befizetése, melyre a helyszínen is lesz lehetőség. Az Oxford tesztet összességében háromszor lehet megpróbálni.

Oxford Online Placement Test - Online

2020.03.03.

Jelentkezz a dániai partnerintézményeink által elfogadott nyelvi tesztre! Ezt Oxford Placement Testet Online tartjuk. A teszten való részvétel feltétele a kaució befizetése, melyet a teszt előtt el kell utalni. Az Oxford tesztet összességében háromszor lehet megpróbálni.

Aarhus University webinar: Alapképzések

2020.03.04.

Tandíjmentesen tanulnál tovább Dánia egyik legjobb egyetemén? Az Aarhus University online webinart tart, hogy bemutassa az elérhető alapképzéseket, campusokat, felvételi és jelentkezési procedúrát. Ha tervezel jelentkezni az Aarhus University alapképzésére, mindenképp vegyél részt az online webinaron!

Dánia, Anglia, Hollandia és Svédország felsőoktatása előadás - Az utolsó alkalom!

2020.03.05.

Várunk sze­re­tet­tel ingye­nes előa­dá­sunkra, melye­n Európa leg­el­is­mer­tebb, kiemel­kedően tel­je­sítő felsőok­ta­tási rend­sze­reit mutat­juk be. A budapesti előa­dá­sok egy-más­fél órá­sak, és érin­tik a dán, angol, hol­land, walesi és svéd felsőok­ta­tási rend­sze­re­ket, jelent­ke­zési módo­kat és elér­hető kép­zé­se­ket, sza­ko­kat. Az előa­dá­sok után lehető­ség van kér­dezni és taná­csot kérni a pre­zen­tá­ci­ó­kat tartó nemzetközi okta­tási szakértőinktől és ven­dé­gelőa­dó­ink­tól.