Jelentkezési információk dániai továbbtanuláshoz

Jelentkezés Dán Felsőoktatásba

daniai-jelentkezes

A dán felsőoktatási intézmények hivatalos kvóta szerint vesznek fel hallgatókat, mely szerint a nemzetközi szakok diákjainak száma összhangban kell legyen a dán nyelven hallgatható szakok diákjainak számával. A dániai felsőoktatási intézmények a bonyolult kiválasztási procedúránál a jelentkező diákok közül a legjobb eredménnyel rendelkezőket részesítik előnyben, és így haladnak lefelé amíg a rendelkezésre álló szabad helyek be nem telnek.

Ugyanakkor különösen figyelnek arra is, hogy a nemzetközi osztályokban megfelelő legyen a különböző nemzetiségek aránya, így biztosítva a kulturális sokszínűséget a dán felsőoktatási rendszerben. Nehéz megmondani pontosan, hogy milyen osztályzatok szükségesek a dániai továbbtanuláshoz, minden esetre nagyban növeli az esélyeket, ha jó jegyei vannak a felvételizőnek, és időben (Március 10 előtt) küldi el a jelentkezését.

Kérlek vedd figyelembe, hogy az Aarhus University és a University of Southern Denmark más jelentkezési procedúrát igényel. ezzel kapcsolatban kérlek tájékozódj ezen az oldalon: Aarhus University és SDU jelentkezés

A jelent­ke­zés menete (idő­rend­ben)

 1. Ingyenes konzultáció
 2. Online Jelentkezés a UniversityAdmission rend­sze­rébe
  Szakok kiválasztása (max. 2), dokumentumok feltöltése
 3. Csomag és szolgáltatások kiválasztása
 4. Felvételi terv elkészítése
 5. UniversityAdmission jelentkezés véglegesítése (SUBMIT)
 6. Munkatársaink ellenőrzik a teljes jelentkezési anyagot, a motivációs levelet angol tanár is átolvassa
 7. Továbbítjuk a jelentkezést a megjelölt intézmények felé
 8. Workshopok, nyelvi felkészítők
 9. Válasz a felsőok­ta­tási intézmény(ek)től
 10. Pre-Departure Meeting Budapesten
   

Dokumentumok, melyek szük­sé­ge­sek a jelent­ke­zés­hez
(bővebb információ és minták elérhetőek konzultáción)

 • Személyi iga­zol­vány / útle­vél
 • Motivációs levél
 • Nyelvvizsga / Óraszámok
 • Bizonyítványok
 • Jegytáblázat és Verification form
 • Meghatalmazás

* Hivatalos fordítás: küldd el a fordítani kívánt dokumentumokat online és a piaci árnál kedvezőbb ajánlattal jelentkezünk.
Online árajánaltkérés hivatalos fordításra


Más országokba is jelentkeznél? Tudunk segíteni! Anglia, Wales, Hollandia és Svédország egyetemeire is segítünk bekerülni!

Jelentkezési információ más országokba


Jelentkezés dániai továbbtanulásra

Intézmény kiválasztása


Online jelentkezés

A Scandinavian Education Agency 2014-től a UniversityAdmission.eu rendszerét használja a jelentkezések lebonyolítására. Ez a rendszer átfogóan kezeli az Ön által választott összes dániai intézményre és szakra vonatkozó preferenciákat és megadott adatokat. Ezzel is elősegítve, hogy átláthatóan, egy helyen lehessen tárolni a jelentkezési információkat/dokumentumokat amik feltöltésre kerültek.

A rendszer figyelmeztető szolgáltatása, automatikus e-maileken keresztül hívják fel a figyelmet a közelgő határidőkre, eseményekre, míg a jelentkezés státuszát mind a jelentkező, mind a SCEDA munkatársai figyelemmel tudják kísérni.

Az összes, lejjebb olvasható, kötelezően feltöltendő és opcionálisan feltölthető dokumentumokat kivétel nélkül a UniversityAdmission.eu rendszerébe kell feltölteni!

UniversityAdmission.eu Felhasználói Útmutató letöltése innen


Szolgáltatások és csomagok

A SCEDA szolgáltatásainak eléréshez csomagválasztás szükséges, melyek elérhetőek már 20.000 Ft-tól. Az elmúlt években számos szolgáltatást hoztunk létre, hogy megkönnyítsük és hatékonyabbá tegyük a felvételi és integrációs folyamatot. Szolgáltatásaink elérhetőek egyedileg és csomagokban is. Hisszük, hogy a nemzetközi felsőoktatás mindenki számára elérhető kell, hogy legyen, ezért csomagaink és szolgáltatásaink árait a piacon elérhető szolgáltatások díjainál kedvezőbben kínáljuk.


Nyelvtudás

A jelentkezőnek rendelkeznie kell olyan szintű angol nyelvtudással, ami elegendő ahhoz, hogy megértse az órákon elhangzottakat és aktívan részt tudjon venni a főiskolai előadásokon, csapatmunkákban. Minden jelentkezőnek rendelkeznie kell az alábbi nyelvvizsgák / tesztek valamelyikével (angol nyelvtudást igazoló dokumentáció nélkül a felvétel nem lehetséges!):

 • IELTS B2
 • TOEFL B2
 • Cambridge Advanced (CAE), C Level
 • Cambridge Proficiency (CPE), C Level
 • Óraszámok

Dokumentumok, melyek szükségesek a jelentkezéshez

 • Személyi igazolvány / útlevél
 • Motivációs levél
 • Nyelvvizsga / Óraszámok
 • Bizonyítványok
 • Jegytáblázat és Verification form
 • Meghatalmazás

* Hivatalos fordítás: küldd el a fordítani kívánt dokumentumokat online és a piaci árnál kedvezőbb ajánlattal jelentkezünk.
Online árajánaltkérés hivatalos fordításra


Motivációs levél

A Dániába való jelentkezéskor nagyon fontos a motivációs levél. A motivációs levél számít a felvételi elbírálásakor, ezért érdemes azt jól megírni.

Magának a levélnek tartalmaznia kell, hogy miért Dániát, miért ezt az egyetemet és miért ezt a szakot választottad. Továbbá érdemes arra is kitérni, hogy az egyetem számára miért te vagy a legjobb választás.

A moti­vá­ciós leve­let angol szaktanárunk átolvassa és javaslatot tesz a javításra..

Elérhető segédletünk, mely pontról pontra leírja, hogy mit érdemes belevenni.


Nyelvvizsga vagy óraszámok

A fel­vé­te­li­nél továbbá szá­mít a nyelv­vizsga (IELTS, TOEFL vagy CAE) illetve a nyelvi teszt meg­léte és szintje. Több intézmény, ugyanakkor elfogadja az angol óraszámokat a középiskolai tanulmányokból, így nem feltétlenül kell nyelvvizsga. Ezzel kapcsolatban kérd kollégáink segítségét.

A nyelv­vizs­gá­kon elvárt szin­tek:

IELTS Academic 6.5 TOEFL 83 pont Cambridge Advanced C


Jegytáblázat és Verification form

A jegy­táb­lá­zat a bizo­nyít­vá­nyok és az érett­ségi for­dí­tá­sára szol­gál. Ennek hasz­ná­la­tá­val elke­rül­hető a hiva­ta­los for­dí­tás. A leg­több dániai intéz­mény kér jegy­táb­lá­za­tot és Verification form-ot is. A jegy­táb­lá­zat a bizo­nyít­vány angol nyelvű ver­zi­ója, a Verification form pedig az óra­szá­mok iga­zo­lá­sára szol­gál, for­mája intéz­mé­nyen­ként eltér.

Mind a két doku­men­tu­mot a bizo­nyít­vány­ban sze­replő ada­tok­kal kell kitöl­teni az utolsó 3 év alap­ján. Ha még nem érett­sé­giz­tél, az óra­szá­mok­hoz az utolsó év tel­jes óra­szá­mait kell beírni és a fél­éves ered­ményt. Ha már ren­del­ke­zel érett­sé­gi­vel, az utolsó évben is az év végi ered­mény kell (írd át a Half term-et End of year-re), illetve az érett­ségi is a GCSE rész­hez.

A doku­men­tu­mokat az isko­lád tit­kár­sá­gán kell kitöl­tés után hite­le­sí­teni pecsét­tel és alá­írás­sal.

A University of Southern Denmark (SDU) és az Aarhus University csak hivatalos fordítást fogad el. A középiskola mind a 4 évéről kellenek a bizonyítványok és a fordítások, melyben tudunk segíteni.  A fordítás mellett szükség van a verification formra is az óraszámok igazolására ha még nincs érettségid.

Mintát mindkét dokumentumra biztosítunk a jelentkezés folyamán.


Meghatalmazás

A meghatalmazás szükséges hogy el tudjunk járni a jelentkezésed folyamán az intézménynél, és hogy segíteni tudjunk. Ezt csak neked kell aláírni és feltölteni a jelentkezésedhez a UniversityAdmission rendszerbe.

Attól függően hogy melyik egyetemekre jelentkezel, különbözhet a meghatalmazás. Alapvetően két féle nyomtatvány létezik, ha több intézménybe jelentkezel, előfordulhat hogy mind a kettőre szükség van. Nyomtasd ki a megfelelőt, töltsd ki, dátumozd és írd alá. A CPR szám részt hagyd üresen, a táblázatba írd be hogy mely egyetemek mely szakjait szeretnéd megjelölni. Az admission area number-t megtalálod a UniversityAdmission oldalán a szakra kattintva a course code-nál. A Standby opciót NE jelöld be.

Business Academy Aarhus (BAA)
Aarhus University (AU)
University of Southern Denmark (SDU)
Absalon university College
Meghatalmazás ezekhez az intézményekhez

Az összes dokumentumot a UniversityAdmission.eu rendszerébe kell feltölteni a regisztrációt követően!


Dokumentumok, melyek elküldése előnyt jelenthet a felvételinél:

 • Másolat az összes eddig megszerzett egyéb extra végzettséget (érettségin kívül) igazoló oklevelekről, bizonyítványokról, egyéb hivatalos okiratokról
 • Dokumentum az eddigi munkatapasztalatokkal, referenciáikkal
 • Dokumentáció minden egyéb olyan tevékenységről amely kapcsolódik a tantervhez, szakhoz

A dokumentumokat a SCEDA-nak kell továbbítani, melyet munkatársaink ellenőriznek, és ha szükséges, javítási javaslatokat tesznek. Ez azért fontos, mert a jelentkezési dokumentumokban lévő hibák kihatással lehetnek a felvétel sikerességére is. Dokumentumok küldésére használd a UniversityAdmission.eu portálunkat (UA Felhasználói Útmutató ).

Az összes dokumentumot a UniversityAdmission.eu rendszerébe kell feltölteni a regisztrációt követően!


Jelentkezési határidők:

 • Összes AP illetve BA program: Március 10.
 • Keresztféléves képzések: Október 15 / December 1.
 • Top-Up BA programok és utólagos jelentkezés Július 5.

Signature Page-ek kiküldése és elküldése

A dániai felsőoktatásba történő jelentkezés során egy úgynevezett Signature Page konfirmáló lapot kell aláírva, online elküldeni az intézmények számára, mellyel felhatalmazzuk őket a jelentkezési dokumentumaink megtekintésére. Enélkül a lap nélkül a jelentkezés érvénytelen!

A Signature Page–ek rendszerünk által kerülnek kiküldésre arra az e-mail címre amit a jelentkező a UniversityAdmission.eu rendszerbe történő regisztrációkor megadott.

Ezután a papírt ki kell nyomtatni, aláírni, ráírni hogy SCEDA és visszaküldeni nekünk amint lehet, de mindenképpen a jelentkezési határidő előtt.


Információkérés és Jelentkezés

Az információkérés semmilyen kötelezettséggel nem jár, kérjen információt a kiszemelt szakkal, intézménnyel illetve jelentkezéssel kapcsolatban, és munkatársunk a legrövidebb időn belül felveszi Önnel a kapcsolatot, hogy segítségére lehessen.

Dániai továbbtanulásra való jelentkezéshez használd a UniversityAdmission.eu online rendszerét, mely egyszerű, gyors és megbízható megoldás, hogy a jelentkezés menete könnyen adminisztrálható és nyomonkövethető legyen. A jelentkezés és a jelentkezési díj befizetése után a jelentkezőnek lehetősége van személyreszabott tanácsadást kapni a jelentkezési procedúrát illetően, hozzáférést kap a dokumentumokhoz és jelentkezési tervhez.

ONLINE JELENTKEZÉS

További információ: Általános Szerződési Feltételek