Materials Science Engineering

Materials Science Engineering

A képzés széleskörű rálátást biztosít az anyagokra és előállításukra. Az alapvető anyagismeret elsajátítása mellett új, innovatív anyagok előállításával ismerkedhetsz meg.

materialscience

Minden félévben egy más tematika mentén kapsz betekintést az anyagok világára. Az anyagismeret mellett elsajátíthatod a modern előállítási technológiákat, melyekkel optimalizálhatod a gyártást, termék tervezést, innovációt tanulhatsz, valamint ismertetik a szakma üzleti részét, üzletfejlesztési, beszerzési, pénügyi órák segítségével.

A képzésed során minden szemeszter alatt egy projecten dolgozhatsz egy céggel együttműködve, ezzel gyakorlati tapasztalatot szerezhetsz a tanulmányaid alatt.

Képzés információk
Képzés neve BA Degree in Materials Science Engineering
Képzés hossza 7 szemeszter
Kreditek 210 ECTS
Oktatás nyelve angol
Tandíj EU-s állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes
Nem EU-s állam­pol­gá­rok­nak: €44.600
Képzés kez­dés február és augusztus
Jelentkezési Követelmények

 

Intézmények

 

Elhelyezkedés és Továbbtanulás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van a Master kép­zés elvég­zé­sére Dániában vagy kül­föl­dön. Mivel a kép­zés része a Bolognai Rendszernek, az ECTS kre­di­tek alap­ján foly­tat­ha­tók a tanul­má­nyok a felsőok­ta­tás­ban.

Amennyiben a hall­gató nem kíván tovább­ta­nulni, a Bachelor dip­lo­má­val belép­het a mun­ka­erő­pi­acra akár Dániában, vagy kül­föl­dön.


Karrierlehetőségek:

  • Textile Engineer
  • Plastics Engineer
  • Product Developer
  • Quality Manager
  • Enviromental Manager
  • Purchasing Manager

Hasonló képzések:

  • Civil Engineering
  • Climate and Supply Engineering
  • Architectural technology Engineering

 

További Információ

 

  Jelentkezés a szakra