Oxford Placement Test és TESA elfogadottsága

Az Oxford Placement Test és TESA tesz­tek nem álla­mi­lag elfo­ga­dott nyell­vizs­gák és magyar­or­szá­gon nem is hono­sít­ha­tóak. Azonban a kül­földi felsőok­ta­tás­ban bizo­nyos intéz­mé­nyek elfo­gad­ják nyelv­vizsga helyett, jel­lemzően Dániában és az Egyesült Királyságban. Amely intéz­mé­nyek elfo­gad­ják az OOPT tesz­tet, ugyan­úgy elfo­gad­ják a TESA tesz­tet is.

Intézmények melyek elfo­gad­ják vala­mely tesz­tet (Bachelor, Academy szint):

Intézmény Ország Teszt Minimum szint össze­sen Min. szint részen­ként Idő (perc)
University College of Northern Denmark (UCN) DK OOPT B2 — 75 pont B2 — 75 pont 60
Lillebaelt Academy of Higher Education (EAL) DK OOPT B2 — 60 pont B2 — 60 pont 90
Business Academy Aarhus (BAA) DK OOPT C1 — 85 pont C1 — 85 pont 60
Dania Academy of Higher Education DK OOPT B2 — 75 pont B2 — 75 pont 90
ZIBAT DK OOPT B2 — 70 pont B2 — 70 pont 90
VIA TEKO DK TESA B2+ — 75 pont B2+ — 75 pont 120
VIA UC DK TESA B2+ — 75 pont B2+ — 75 pont 120
University of South Wales UK TESA C1 (B2+) B2+ 120
University of Worcester UK TESA C1 - 120
Bucks New University UK TESA C1 - 120

 

A teszt csak az időkorlátok betartása esetén érvényes. Az időből való kifutás esetén a teszt érvénytelen.

A TESZT FEL­ÉPÍ­TÉSE, IDŐ­PON­TOK ÉS EGYÉB INFOR­MÁ­CIÓ…