Aarhus University Dánia

Aarhus University

Az Aarhus University Dánia egyik legjobb egyetemeként és a világ 145. legjobb felsőoktatási intézményeként kínálja alap- és mesterképzéseit tandíjmentesen, Dánia második legnagyobb városában, Aarhusban illetve Herningben.

Aarhus University - képzések

Az Aarhus University Dánia egyik legerősebb kutatóegyeteme, amely indít angol nyelven tandíjmentes alap- és mesterképzéseket.

Tovább

Aarhus University leírás

Az 1928-ban ala­pí­tott Aarhus University 2020-ban a QS World Ranking 145. helyén állva meg­tar­totta elő­kelő helyét a világ leg­jobb egye­temei között. Az egye­tem nagy hang­súlyt fek­tet a kutatás-fejlesztésre, a gya­kor­la­tias és okta­tásra és a nem­zet­közi aka­de­mi­kus kör­nye­zetre. A diák­szám évről évre növe­kedve 2018-ben elérte a 38 000-et

Tovább