Dania Academy University of Applied Sciences Dánia

DANIA University of Applied Sciences

A Danish Academy of Business and Technology (Dania) 10 cam­pusszal ren­del­ke­zik, és ezek közül 2-ben folyik angol nyelvű okta­tás, név sze­rint Randersben és a kézi­lab­da­csa­pa­tá­ról világ­hírű Viborgban.

Dania University of Applied Sciences leírás

A Dania University of Applied Sciences (Dania) 10 cam­pusszal ren­del­ke­zik, és ezek közül 2-ben folyik angol nyelvű okta­tás, név sze­rint Randersben és a kézi­lab­da­csa­pa­tá­ról világ­hírű Viborgban. Az intéz­mény fő célja hogy az 2000 fős hall­ga­tói lét­szá­mot kihasz­nálva (ebből 500 fő nem­zet­közi) sze­mé­lye­sebbé tegye az okta­tást, szo­ro­sabb kap­cso­la­tot kiépítve az intéz­mény, az okta­tók és a diá­kok között.

Tovább

Dania University of Applied Sciences - képzések

5 angol nyelvű kép­zés­sel ren­del­ke­zik a Dania University of Applied Sciences, melyek Randersben vagy Viborgban érhetőek el, kivéve a Marketing Management AP sza­kot, melyet mind a két tele­pü­lé­sen oktat­nak.

Tovább