keresztfélév Dánia képzések

Keresztféléves képzések

A dániai és svédországi kereszt­fél­éves kép­zé­sek jel­lemzően janu­ári illetve feb­ru­ári tan­év­kez­dés­sel áll­nak a külföldön tovább­ta­nulni vágyók ren­del­ke­zé­sére.

Keresztféléves képzések 2021

Keresztféléves képzések Dániában 2021 februári tanévkezdéshez.

Tovább

Keresztféléves képzések 2022

Keresztféléves képzések Dániában 2022 februári tanévkezdéshez. A dániai képzések nagy része ezzel a tanévkezdéssel indul el utoljára angol nyelven!

Tovább