keresztfélév Dánia képzések

Keresztféléves képzések

A dániai kereszt­fél­éves kép­zé­sek jel­lemzően janu­ári illetve feb­ru­ári tan­év­kez­dés­sel áll­nak a Dániában tovább­ta­nulni vágyók ren­del­ke­zé­sére. A sza­kok között talál­ható AP, Top-Up és Bachelor kép­zés is. A kép­zé­sek tan­díj­men­te­sek, angol nyelvűek és több intéz­mény­ben is elér­hetőek.

Keresztféléves képzések 2021 február

Keresztféléves képzések Dániában 2021 februári tanévkezdéshez.

Tovább