Szakok intézmények szerint

Válassza ki a lis­tá­ból az intéz­ményt hogy meg­te­kint­hesse azt ott angol nyel­ven tanul­ható kép­zé­se­ket.

Aarhus University - képzések

Az Aarhus University Dánia egyik legerősebb kutatóegyeteme, amely indít angol nyelven tandíjmentes alap- és mesterképzéseket.

Tovább

Business Academy Aarhus - képzések

A BAAA rövi­dí­tésre is hall­gató, 15 angol nyelvű sza­kot indító aka­dé­mia olyan sza­ko­kat is indít, melyek rit­ka­ság szám­ban említ­hetőek ha a Dániában okta­tott angol nyelvű sza­ko­kat tekint­jük. Ezek a sza­kok fel­öle­lik a kémia és bio­ló­gia terü­le­teit, továbbá az autó­ver­seny­zés szak­te­rü­le­tét.

Tovább

University of Southern Denmark képzések

University of Southern Denmark széleskörű, angol nyelven oktatott mérnöki képzései kiemelkedő színvonalúak.

Tovább

VIA University College képzések

A VIA University College széleskörű angol nyelvű képzéskínálattal rendelkezik. Üzleti, műszaki, design és IT szakok közül válaszhattok.

Tovább

Absalon University College képzések

A University College Absalon Koppenhága közelében, Sjaelland szigetén helyezkedik el Kalundburg és Vordingborg városaiban.

Tovább