University College Lillebaelt

A Lillebaelt Academy 2009-ben jött létre a Tietgen Business College, SDE College, Kold College és a Vejle Business College össze­ol­va­dá­sá­val, így létre hozva Dél-Dánia leg­na­gyobb üzleti felsőok­ta­tási intéz­mé­nyét. Az aka­dé­mia Odense és Vejle váro­sá­ban is ren­del­ke­zik cam­pu­sok­kal.

University College of Lillebaelt leírás

A Lillebaelt Academy 2009-ben jött létre a Tietgen Business College, SDE College, Kold College és a Vejle Business College össze­ol­va­dá­sá­val, így létre hozva Dél-Dánia leg­na­gyobb üzleti felsőok­ta­tási intéz­mé­nyét.

Tovább

University College of Lillebaelt - képzések

A UCL rövi­dí­tésre is hall­gató, 9 angol nyelvű sza­kot indító aka­dé­mia Odenseben és Vejleben is ren­del­ke­zik cam­pus­sal. Ezzel Dél-Dánia leg­na­gyobb üzleti egyeteme.

Tovább