Zealand Academy of Technologies and Business képzések

Zealand Academy of Technologies and Business képzések

A Zealand Academy of Technologies and Business 9 különböző angol nyelvű kép­zést indít, gyak­ran kereszt­fél­éves tan­év­kez­dés­sel is. Az AP és Top- Up kép­zé­sek kiter­jed­nek az üzlet és tech­no­ló­gia vilá­gára egy­aránt, mind­egyi­kük angol nyelvű és tel­jes egé­szé­ben tan­díj­men­tes. 

Az akadémia campusai közül három, Koppenhágához közel eső városban indít angol nyelvű képzéseket. Jelenleg nagyjából 3,000 hallgató tanul itt, de a hallgató létszám folyamatosan növekszik.

Még több infor­má­ció a Zealand Academy of Technologies and Business-ről.

Angol nyelvű kép­zé­sek a Zealand Academy of Technologies and Business főis­ko­lán


ACADEMY PROFESSIONAL (AP)

(2 – 2.5 éves aka­dé­miai kép­zés)

Commerce Management
Computer Science
Logistics Management
Marketing Management
Multimedia Design and Communication
Service, Hospitality and Tourism Management


Bachelor Top-Up

(1.5 éves kiegé­szítő Bachelor kép­zés – dip­lo­má­val ren­del­kezők­nek)

Digital concept development
International Sales and Marketing Management
Web Development


Keresztféléves kép­zé­sek itt!

Olvass itt a Zealand váro­sairól, Roskilde-ről, Køge-ről és Næstved-ról.
vagy
Látogasd meg hiva­ta­los hon­lap­ját

SCEDA szolgátatások, csomagok, árak